Ochrona Danych Osobowych
kompleksowa obsługa firm Warszawa, Łódź, Radom, Kraków, Poznań
Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Z przetwarzaniem danych osobowych mamy do czynienia na co dzień - jest to zjawisko powszechne i wydaje się, że niemal nieuniknione, zwłaszcza na polu wszelkiej działalności gospodarczej - dotyczy to zarówno małych firm, instytucji, urzędów, jak również dużych korporacji. Kluczowym dla prawidłowości procesu przetwarzania danych osobowych, jest działanie w oparciu o normy prawne, regulujące tą materię. Brak wiedzy i doświadczenia w tym zakresie może oznaczać poważne problemy m.in. finansowe.

Grupa Doradcza Silasu proponuje współpracę stałą, zapewniającą pełną obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, włącznie z outsourcingiem Administratora Bezpieczeństwa Informacji (outsourcing ABI), oraz współpracę doraźną, w momencie wprowadzania zmian w firmie, w okresie przed audytem, lub kontrolą. Nasz główny obszar działania to Warszawa, Łódź i Radom, ale współpracujemy z firmami z całego kraju.


Zgodnie z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej każdy ma prawo do ochrony danych osobowych we wszystkich aspektach życia: w domu, w pracy, korzystając z opieki medycznej, w urzędzie czy w szkole. Zasady ochrony danych ustanowione Dyrektywą 95/46/UE wprowadzone zostały do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. W tej chwili Komisja Europejska złożyła projekt nowej dyrektywy. Zgodnie z jej głównym założeniem firmy będą musiały wykazać się większą odpowiedzialnością za ich przetwarzanie.
ochrona danych osobowych Warszawa

Zapewniamy kompleksową obsługę wraz z dojazdem do klienta, dowozem dokumentów oraz dostosowaniem czasu pracy do specyfiki działalności Państwa Firmy.


O FIRMIE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OFERTA KONTAKT comedy series war movies szafy wnękowe

Grupa - Kompleksowa ochrona danych osobowych Warszawa, Łódź, Radom